Man kan bli medlem i Vasa SETA rf genom att betala medlemsavgiften 20€ till bankkonto FI37
4958 0010 1182 34. Skriv ditt namn, address och e-postadress till meddelande och Ref.nr 2590.
Medlemskort kan hämtas ut på fester/evenemang under året. Om du inte kan hämta dem, skicka
ett meddelande till info@vaasanseta.fi
Om du har flyttat, så vi ber att du skulle informera oss ditt ny address via epost info@vaasanseta.fi
De som har betalat medlemsavgiften för året 2021, får kommande års 2022 medlemsavgift till
godo. Om du/ni ändå vill betalamedlemsavgiften, så går intäkterna tillkommande års Pride event.