Kommande evenemangen

Kortfattat om Vasa Seta rf.

Vasa Seta är en förening for sexuella minoriteter och olika könsidentiteter. Föreningens mål är att förbättra hbtql-personers ställning i samhället.
2022 är festår för föreningen, eftersom det har gått 50 år sedan den grundades. Vasa Pride 2022 ordnas vecka 28och veckans höjdpunkt är jubileumsfesten den 15.7.2022.

Seta ordnar aktiviteter för sexual-och könsminoriteter, som exempelvis fester och stödande gruppaktivitet.

Vasa Seta rf:s verksamhetsområde täcker Österbotten och närområdet. Verksamheten är dock koncentrerad till Vasaområdet.

Vasa Seta har stödverksamhet för regnabågs- och transpersoner.

Transgruppen

Gruppen är avsedd för trans-sexuella, icke binära personer och alla som funderar över sin könsidentitet. Gruppen är öppen för alla åldrar. Vi diskuterar fritt i grupp, men med förtroende till varandra. Du behöver inte vara Setas medlem för att delta i gruppen.

Transgruppen samlas enlig följande under hösten 2022:

2.10.2022 kl. 13.00–16.00

6.11.2022 kl. 13.00–16.00

4.12.2022 kl. 13.00–16.00

Information om aktuella händelser och gruppernas samlingsplatser fås per e-post info@vaasanseta.fi.

Gruppen träffas på Folkhälsans hus Rådhusgatan 25–26, Besök genon innergården.

Varmt välkomna med!