Vaasa Setas gruppverksamhet

Vasa Seta driver Regnbågsgruppen och Transgruppen, som baserar sig på kamratstöd.

Transgruppen

Gruppen är avsedd för trans-sexuella, icke binära personer och alla som funderar över sin könsidentitet. Gruppen är öppen för alla åldrar. Vi diskuterar fritt i grupp, men med förtroende till varandra. Du behöver inte vara Setas medlem för att delta i gruppen.

Transgruppen samlas under hösten 2023

3.12.2023 kl. 12.00–15.00

Plats:

Folkhälsanhuset Wasa

Rådhusgatan 25–26, Vasa

Ingång via inregården.

Information om aktuella händelser och gruppernas samlingsplatser fås per e-post info(at)vaasanseta.fi.

Varmt välkomna med!

Regbågsgruppen

Gruppen är till för alla som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. Alla åldrar är välkomna till gruppen.
Vi diskuterar fritt, men konfidentiellt om ämnen kring lhbtiqa. Du behöver inte vara medlem i Seta för att delta i gruppen.

Regnbågsgruppen är på paus för tillfället. Är du gruppens nya ledare? Om du är intresserad av att leda Regnbågsgruppen, ta kontakt via e-post info(at)vaasanseta.fi

Regnbågsungdomsarbete

På ungdomstjänst startar i höst en regnbågsarbetsgrupp för ungdomar. Regnbågsverksamheten har låg tröskel, är avslappnad och riktas till unga från 13 år. Man kommer att ta hänsyn till ungdomarnas önskemål och idéer i planering av framtida möten. Det finns alltid ungdomshandledare på plats, som man kan prata med om vad som helst.

En gång i veckan erbjuder vi ett tryggt utrymme där man kan komma precis som man är, ensam eller tillsammans. Man kan komma för att dricka en kopp kaffe, träffa människor, prata med ungdomshandledarna eller bara chilla.

Tid: onsdagar kl. 16.00–18.45

Plats: Ungdomsgården Sumppu, Bollgatan 17, Vasa (bredvid Isolahti skola)

Karta

Vi följer instruktionerna för ett tryggt och jämställt utrymme. Verksamheten är fri från diskriminering. Du behöver inte definiera dig själv på något sätt för att komma med. Vi undviker antaganden och respekterar allas integritet. Verksamheten omfattas också av tystnadsplikt.

Epost:

nuorisotalo.sumppu(at)vaasa.fi