Bli medlem

Man kan bli medlem i Vasa SETA rf genom att betala medlemsavgiften 15€ till bankkonto FI37
4958 0010 1182 34.

Skriv ditt namn, address och e-postadress till meddelande och Ref.nr 2590.


Medlemskort kan hämtas ut på fester/evenemang under året. Om du inte kan hämta dem, skicka
ett meddelande till info(at)vaasanseta.fi


Om du har flyttat, så vi ber att du skulle informera oss ditt ny address via epost info(at)vaasanseta.fi

Vaasan SETA ry logo