Bli medlem

Vasa Seta rf har tagit ibruk ett nytt medlemsregister. Vasa Seta rf är en medlemsförening i Seta, och det nya medlemregistret är ett centraliserat system som förvaltas av Seta. Samma typ av system används av flera av förbundets medlemsföreningar.

En betalningslänk för nästa års medlemsavgift sänds automatiskt ut i januari till alla som betalat medlemsavgiften för i år. Avsändare på meddelandet är ”Vaasan Seta ry flomembers@floapps.com”, så kontrollera också din skräppostmapp.

Länk till formuläret för att bli medlem:

Vaasan SETA ry logo

Medlemsavgiften är 15€/kalenderår.

Du kan ändra summan vid behov.

Intäkterna används till Vasa Seta rf:s verksamhet.