Meistä är en fotoutställning

Meistä är en fotoutställning av Aleksandra Lemke. Med sin utställning vill Lemke stärka och ge ökad synlighet till rasifierade regnbågspersoner och regnbågspersoner som hör till en etnisk minoritet. Utställningen understryker ett intersektionellt perspektiv hos regnbågsminoriteten och vill väcka tankar om mångfald inom regnbågsgrupper. Utställningen uppmanar också andra att dryfta mångfalden i Regnbågsfinland och främjande av jämlikhet.

Utställningen kan ses 1.7–28.7 i Vasa stadsbiblioteks konstgalleri Tema, Biblioteksgatan 13. Aleksandra Lemke (f. 1989) är en yrkesfotograf med polsk bakgrund, bosatt i Vanda. Hon har specialiserat sig på porträtt och modefotografier.

Utställningsprojektet genomförs av Österbottens ETNO i samarbete med Vasa stadsbibliotek med stöd från justitieministeriet.

Fritt inträde – välkommen!

I utställningens invigning fotograf Aleksandra Lemke och styrelsens ordförande i Vasa seta Jani Ukkonen.

I utställningens invigning fotograf Aleksandra Lemke och styrelsens ordförande i Vasa seta Jani Ukkonen.