Transgruppen samlas under hösten 2022

Transgruppen

Gruppen är avsedd för trans-sexuella, icke binära personer och alla som funderar över sin könsidentitet. Gruppen är öppen för alla åldrar. Vi diskuterar fritt i grupp, men med förtroende till varandra. Du behöver inte vara Setas medlem för att delta i gruppen.

Transgruppen samlas enlig följande under hösten 2022:

2.10.2022 kl. 12.00–15.00

6.11.2022 kl. 12.00–15.00

4.12.2022 kl. 12.00–15.00

Information om aktuella händelser och gruppernas samlingsplatser fås per e-post info(at)vaasanseta.fi.

Gruppen träffas på Folkhälsans hus Rådhusgatan 25–26, Vasa.

Ingång via inregården. (dörrklocka)

Karta

Varmt välkomna med!